Tallinna Rattalinnapea Pärtel-Peeter Pere austab kõigi rattavalimised.ee veebilehe külastajate privaatsust. Siit saate teada, milliseid andmeid oma veebikasutajate kohta kogume ja kuidas neid kasutame.

KUIDAS ANDMEID KOGUTAKSE?

Isikuandmeid kogutakse üksnes juhul, kui Te vastavad andmed sisestate või nende kasutamiseks nõusoleku annate. Andmed jõuavad meieni kodulehel oleva ankeedi kaudu.

KUIDAS ME KOGUTAVAID ANDMEID KASUTAME?

Peale ankeedi täitmist kirjutame Teile, et täpsustada Teie soovi 2028. aastaks Tallinna Rattastrateegia ellu viia. Seejärel kirjutame Teie nime koos erakonna ja valimisringkonnaga rattavalimised.ee/valijale lehele.

Kontaktandmeid kasutame vajadusel algatuse kohta info saatmiseks ja küsimiseks. Kodulehel ega mujal e-posti aadresse ei kuvata.

MILLISEID ANDMEID ME KOGUME?

Teie nimi, e-posti aadress, erakond ja valimisringkond 2021 KOV valimistel.
Küsime Teilt ka, kas lubate teha tööd Tallinna Linnavolikogus või Linnavalitsuses selle nimel, et
  • Tallinna Rattastrateegia viiakse ellu: järgides kirjapandud strateegiat ning tehes koostööd autoritega;
  • Rattaringlus rajataks: Tallinn järgib Tartu, Helsingi ja teiste eeskuju rattaringluse loomisel;
  • Rattahoidjad ja -majad: linn hakkab senisest oluliselt enam rajama ja rahaliselt toetama hästi disainitud rattahoidlate rajamist.

ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Tallinna Rattalinnapea ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui Te edastate meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, ei kasuta, töötle ega edasta me neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või Teie poolt andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.

TURVALISUS

Hoiame Teie andmeid turvaliselt ning rakendame ettevaatusabinõusid, kaitsmaks Teie andmeid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

ISIKUANDMETE UUENDAMINE

Teil on õigus oma isikuandmeid igal ajal näha ja uuendada. Selleks saatke palun meile e-kiri aadressil rattalinnapea@gmail.com.

Käesolevate privaatsustingimuste muudatused avaldatakse käesoleval veebilehel, mis võimaldab Teil end jooksvalt hoiustatavate andmete ning nende kogumis- ja kasutamisviisidega kursis hoida. Küsimuste korral võta ühendust aadressil rattalinnapea@gmail.com.

Privaatsustingimusi uuendati viimati 09.06.2021.