Ühiskond on valmis muutuseks

Tahaksid jalgrattaga linnas tööle sõita, aga ei saa? Tahaksid lasta lapsel üksinda kooli sõita, aga pole ohutu? Ei saa ratast hoiustada? Ei taha enam maksta 30% sissetulekust autopidamisele?

Tänavad on meie ühine elutuba ning kõigil on õigus avalikus ruumis turvaliselt liigelda. Laste ja täiskasvanute ohutus peavad olema esimus; täna linn ei prioritiseeri inimeste ohutust. Linnas ehitatakse teid juurde ainult kiirelt autoga liiklemiseks, aga ohutut ja mugavat jalgrattateede võrgustikku ei paista kusagilt. Äärekividki ei ole ära tasandatud. Vanuritel soovitatakse talvel taksoga sõita.

Samal ajal on ühiskond pikisilmi ootamas muutusi. Värske uuring näitab, et 20% autoga liikujatest oleks valmis eraautost loobuma kui linnavalitsus oleks taganud turvalised ja mugavad jalgrattateed ning parema ühistranspordi (allikas: Arenguseire Keskuse uuring). Rattaga liikumine parandab inimeste elukvaliteeti ja annab peredele võimaluse säästa ligi 30% sissetulekust. Küsimus on valikuvabaduse andmises. 

Muutus inimkeskse targa linna suunas on võimalik nagu näeme teistest Põhjamaadest ja ülejäänud Euroopast. #LinnadInimestele ei pea olema #VõimatuVaidTallinnas.