Ei, autode sõiduridu ei pea vähendama

Rattastrateegia ei näe ette seda, et autode sõiduridu vähendatakse. Käesolev leht on üleskutse poliitikutele ja valijatele järgida Rattastrateegiat: see on Tallinna detailne, pikaajaline plaan, mille on koostanud oma ala tundvad linnaplaneerimis- ja liikuvuseksperdid.  

Õigesti disainitud rattateed muudavad ka autoliikluse sujuvamaks. Poliitikuid kutsutakse üles järgima Tallinna rattastrateegiat aastateks 2018-2028 - milles pole ära toodud nõuet autodelt sõiduradu ära võtta. Valijaid kutsutakse üles valimisaastal nõudma poliitikutelt selgeid vastuseid ning konkreetseid lubadusi hakata parandama tänavate ohutust ning edendama rattaliiklust. 

Kõige võti ja alus on aastaks 2028 välja ehitada rattateede võrgustik Tallinna rattastrateegiat järgides, lähtudes rattateede ehitamisel rahvusvahelistest parimatest praktikatest.